فرآورده های گوشتی سالامون
تولید کننده انواع سوسیس، کالباس، برگر و غذاهای نیمه آماده